UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW

UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW

Proponujemy ubezpieczenia:

  • domów,

  • mieszkań,

  • domków letniskowych,

  • mienia ruchomego i stałych elementów mieszkania,

od ryzyk:

  • ognia i innych zdarzeń losowych (tj. uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, zalania, huraganu, powodzi, spływu wód po zboczach, opadów atmosferycznych, osunięcia ziemi, zapadanie się ziemi, lawiny, upadku drzew, itp.)

  • kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji


Ubezpieczamy również domy w budowie.

Masz pytania lub wątpliwości ?

ZADZWOŃ!

Created by: cdx.pl