UBEZPIECZENIA FIRM

UBEZPIECZENIA FIRM

Proponujemy kompleksowe ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Ochronie podlegają między innymi:

  • mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku

  • mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

  • OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia

  • gotówka w transporcie

Masz pytania lub wątpliwości ?

ZADZWOŃ!

Created by: cdx.pl